GDPR, EU's nye forordning om databeskyttelse

Persondatapolitik W Johansen VVS ApS – for kunder og samarbejdspartnere jf. EU Persondataforordning med ikrafttrædelse d. 25. maj 2018.​

1) Dataansvarlig:

W Johansen VVS er dataansvarlig.

2) Formål:

Vi opbevarer dine data til brug for administration af de opgaver du har bestilt. Og til brug for overholdelse af vores servicekontrakter, samt gas- og vandanmeldelsespligt.

3) Beskrivelse af de data vi opbevarer:

Vi opbevarer følgende data, som du har enten har udleveret til os, eller vi genererer i forbindelse med at vi skal løse en opgave for dig:

Dette udleverer du:

Faktura-, og kontakt- og installations adresse, Navne, telefonnumre, EAN nr, og e-mail.

Dette genererer vi:

Beskrivelse af det arbejde vi har udført, samt prisen for din opgave. Dette gives enten ved overslagspris, tilbud eller ved regningsarbejde i form af faktura for udført arbejde.

4) Modtagere af dine data:

Vi udleverer dine kontaktoplysninger til vores underleverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med løsning af dine opgaver, hvor der er flere aktører involveret. Det kan f.eks. være renoveringer, hvor der er andre håndværkere involveret (elektrikere, tømrere, murere, malere, isolatører osv.) Samt i forbindelse med skadesager, hvor der er forsikringsselskaber, advokater, rådgivere eller andre involveret.

Dine data bliver ikke udleveret til tredjelande eller til brug i forbindelse med direkte markedsføring, eller andet der ikke direkte har forbindelse med den eller de opgaver vi udfører for dig.

5) Sikkerhed:

Dine data er kun tilgængelige for W Johansen VVS medarbejdere m.f. i forbindelse med administration af de opgaver du har bestilt.

Vi har databehandleraftaler, med leverandører af de administrationssystemer, hvori dine data er registreret, og som er nødvendige for administration af de opgaver vi løser for dig.

6) Sletning:

Vi opbevarer alle oplysningerne i garantiperioden og i henhold til regnskabslovgivningen.

Når garantien bortfalder og regnskabsoplysningerne ikke længere skal bevares jf. regnskabsloven, slettes alle dine data, medmindre, der er verserende sager eller øvrigt igangværende arbejde.

7) Du har ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse:

Nedenfor har vi præciseret om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

a.​Ret til berigtigelse (rettelse):Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

b.​Ret til sletning:I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

c.​Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

d.​Ret til indsigelse:Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

1.​Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

​​

W. Johansen EL ApS

Metalbuen 20 A

2750 Ballerup

CVR: 21 75 30 09​​

​W. Johansen VVS ApS

Mose Alle 17

2610 Rødovre

​CVR: 10 93 38 89

W. Ventilation ApS

Metalbuen 20A

2750 Ballerup​

CVR: 53 72 32 17​